ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

بيکاری ۱۰۰ کارگر کارخانه "تهويه" قزوين در آستانه ميانسالی

۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه

۱۰۰ نفر از کارگران کارخانه "تهويه" واقع در شهرک صنعتی البرز قزوين با امضای نامه‌ای خطاب به رئيس اداره کار استان قزوين به اخراج خود اعتراض کردند.

به گزارش خبرگزاری کار ايران (ايلنا)، کارگران کارخانه تهويه به اين مقام دولتی نوشته‌اند که "پس از هشت الی ۱۸ سال سابقه کار در اين کارخانه و رسيدن به سنين ۳۵ الی ۴۰ سالگی، به عنوان نيروی مازاد اخراج شده‌اند."

اين کارگران افزوده‌اند: "با توجه به شرايط بازار کار و بيکاری جوانان، ديگر اميدی به يافتن شغل تازه‌ای ندارند."

۱۰۰ کارگر امضاکننده اين نامه "واگذاری کارگاه‌های کارخانه تهويه به شرکت‌های پيمانکار نيروی انسانی که کارگران جوان را با حداقل دستمزد استخدام می‌کنند"، عامل بيکاری خود معرفی کرده و از اين مقام دولتی پرسيده‌اند: "آيا کارفرما مجاز به انجام چنين اقدامی بدون در نظر گرفتن اولويت پرسنل حاضر شرکت و با حداقل قيمت که عملاً موجب استثمار پرسنل با سلابقه خواهد شد را داراست؟"

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.