ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

"جلوگيری از ادامه تحصيل دو دانشجويی بهايی در دانشگاه بابلسر"

ستايش اسدی و سما هاشمی،

ستايش اسدی و سما هاشمی، دو دانشجوی بهايی دانشگاه بابلسر در استان مازندران از دانشگاه اخراج و از تحصيل محروم شدند.

به گزارش جمعيت مبارزه با تبعيض تحصيلی، ستايش اسدی، دانشجوی دانشگاه بابلسر مازندران ورودی سال ۱۳۹۲ در رشته مديريت جهانگردی بوده که پس از گذراندن ۱۹ واحد درسی و در اواسط ترم دوم به دليل اعتقاد به دين بهايی از دانشگاه اخراج شده است.

اين گزارش می‌افزايد سما هاشمی، دانشجوی رشته مديريت ورودی سال ۱۳۹۲ دانشگاه بابلسر نيز به دليل اعتقاد به دين بهايی از دانشگاه اخراج شده است.

مسئولان دانشگاه به اين دو دانشجو گفته‌اند: "شما دانشجويان محروم از تحصيل هستيد و اقليت‌های مذهبی حق تحصيل در دانشگاه را ندارند."

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • رضا

    شرم آور است که جهان کنونی کسی را به سبب اعتقاد مذهبی از تحصیل محروم کنیم.