Share

KANALD03

فریبرز رییس دانا: دلتگ گذشته‌ها نیستیم، بیمناک آینده‌ایم

معاون وزارت ارشاد می‌گوید کانون باید برود پوست بیندازد و از حالت نوستالژیک دست بردارد. پاسخ درست و نخستین به این اظهار نظر این است که به شما چه ربطی دارد ما چه پوستی داریم. مگر ما مار هستیم که پوست بیندازیم آن هم به دستور شما. اصلاً شما را چه که ما دلمان برای آرزو‌هایمان که آرزوی ناکام مانده‌ بشری در این سرزمین است می‌تپد، یعنی برای «آزادی اندیشه و بیان بی‌هیچ حصر و استثناء» و برای اینکه «با هر گونه تبعیض و حذف در عرصه‌ چاپ و نشر و پخش آثار به همه‌ زبان‌های موجود مخالف»‌ایم. چرا باید از این پوست، و بهتر بگویم از این باور، که ما به میراث رسیده است بیرون بیائیم و بی‌خیال آزادی و رفع تبعیض و امحای همه‌ی شیوه‌های سانسور باشیم، آن هم بنا به خواست معاون وزیر که حالت نوستالژیک را دوست ندارد (و تازه مفهوم درست نوستالژی را نیز نمی‌داند، زیرا ما دلتنگ گذشته‌ها نیستیم، بیمناک آینده‌ تاریک فرزندان این سرزمین و این جهانیم) وظیفه‌ معاون و کارکنان او و بالادست‌هایش حفاظت از آزادی ما است نه دخالت و بازدارندگی. وظیفه‌ آنان این است که نگذارند برای تشکیل مجمع عمومی و نشست‌های خاص ما و امثال ما مزاحمت و مانع بسازند و از حرکت آزادیخواهانه و مسالمت‌آمیز بازمان دارند.

صفحه بعد:

فرخنده حاجی‌زاده : صدای کسانی از لولویی جدید می‌ترساندم: «کانونی موازی»

Share