Share

سیاست خارجی

سال ۱۳۹۲ با دشواری های گوناگونی برای حکومت و مردم همراه بود. در این سال رهبری جمهوری اسلامی سرانجام به خواسته‌های «گروه ۵+۱» در مورد برنامه هسته‌ای از جمله توقف بخش‌های اصلی آن گردن نهاد.

آیت‌الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در سخنرانی سنتی آغاز سال گذشته در مشهد تأیید کرد که تحریم‌های بین‌المللی اثر گذاشته‌اند، اما گفت و گو با آمریکا را« شایعه دشمنان و دروغ » خواند. 

در مصاحبه زیر با رضا تقی زاده، کارشناس سیاسی، حسن هاشمیان، کارشناس مسائل خاورمیانه و جهان عرب و کاظم علمداری، جامعه‌شناس، به این پرسش‌ها می‌پردازیم:

چه چیزی سال گذشته را در جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی متمایز می کند؟

آیا حسن روحانی چرخشی در سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی پدید آورده است؟

چشم انداز سیاست‌های جمهوری اسلامی در سال جدید – ۱۳۹۳ – چگونه خواهد بود؟

Share