ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

ثبت بيش از ۲۴۸۸ مورد فرزند‌آزاری در ايران طی سال گذشته

شيرين صدرنوری، يک مددکار انجمن

شيرين صدرنوری، يک مددکار انجمن حمايت از حقوق کودکان، گفت در سال ۱۳۹۲ در ايران دست‌کم دو هزار و ۴۸۸ فرزند مورد تنبيه قرار گرفتند.

۵۸.۵ درصد کودکانی که در موردشان تماس برقرار شد پسر و ۴۱.۵ درصد آن‌ها دختر بودند

صدرنوری اين آمار را بر اساس تماس‌های تلفنی با خط مشاوره «صدای يارا» اعلام کرده است.

وی به خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، گفت: «۵۵ درصد کودکان، تنبيه عاطفی و روانی و ۴۵ درصد اين کودکان نيز مورد تنبيه بدنی قرار گرفتند.»

به گفته صدرنوری «۵۸.۵ درصد کودکانی که در موردشان تماس برقرار شد پسر و ۴۱.۵ درصد آن‌ها دختر بودند.»

وی همچنين به سن کودکانی که تماس در مورد آن‌ها برقرار شد، اشاره کرد و گفت: «۲۷ درصد اين کودکان صفر تا سه سال، ۳۹ درصد آن‌ها چهار تا هفت سال، ۱۹ درصد هشت تا ۱۱ سال، ۹ درصد ۱۲ تا ۱۵ سال، پنج درصد ۱۶ تا ۱۸ سال و يک درصد بالای ۱۸ سال بودند.»

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • آرمان شهر | Armanshahr| بنیاد آرمان شهر | هفت‌روز نامه حقوق بشری ایران ـ شماره 40

    […] […]