ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

مديرعامل پيشين خبرگزاری ايرنا «مجرم» شناخته شد

هيأت منصفه دادگاه مطبوعات ايران،

هيأت منصفه دادگاه مطبوعات ايران، مجيد اميدی شهرکی، مديرعامل پيشين خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ايرنا را مجرم شناخت.

مجيد اميدی شهرکی، مديرعامل پيشين ایرنا

به گزارش خبرگزاری فارس، اتهامات مديرعامل پيشين خبرگزاری ايرنا شامل «نشر اکاذيب به قصد تشويش اذهان عمومی» که شاکی آن شرکت بهره‌برداری راه‌آهن شهری بود و همچنين «افشای جريان محاکمه کهريزک» که شاکی اين پرونده دادستانی تهران بود، می‌شود.

بر پايه اين گزارش، بر اساس آراء هيأت منصفه دادگاه مطبوعات، مديرعامل پيشين خبرگزاری ايرنا «ستحق تخفيف دانسته شد.»

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.