ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

کارگران ساختمانی در ايران «بيمه نمی‌شوند»

محمدحسن زدا، معاون فنی درآمد

محمدحسن زدا، معاون فنی درآمد سازمان تأمين اجتماعی ايران، گفت اين سازمان در سال جديد برنامه‌ای برای بيمه‌کردن کارگران ساختمانی ندارد.

به گزارش روزنامه «اعتماد»، زدا گفت: «آخرين گروه کارگران ساختمانی سال گذشته بيمه شدند و بيمه ۵۰هزار نفر از آنان نياز به تأمين اعتبار داشت که در نهايت در اسفندماه بودجه مورد نظر تأمين و کارگران ساختمانی بيمه شدند.»

وی افزود: «در سال جاری فعلا تعهد و برنامه‌ای برای بيمه افراد جديد نداريم و به تمامی تعهدات قبلی خود عمل کرده‌ايم.»

به‌گفته اين مقام سازمان تأمين اجتماعی «پوشش بيمه‌‌ای کارگران ساختمانی در سال جاری در انتظار نظر نمايندگان مجلس است.»

محمدحسن زدا افزود: «تا زمان تصويب قانون کارگران ساختمانی، فرد جديدی به کارگران بيمه شده قبلی اضافه نخواهد شد.»

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.