مستند «من روحانی هستم»؛ این صدای انقلاب اسلامی است

مستند «من روحانی هستم» با ریتم کند و ناشیانه می‌کوشد تصویری از تزلزل رأی حسن روحانی به دست دهد و ثابت کند که او صلاحیت مدیریت برنامه هسته‌ای را ندارد.