ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

احتمال صدور حکم متهمان بازداشتگاه کهريزک تا شش ماه ديگر

محمد اصلانی، وکيل حسن زارع‌ دهنوی، متهم پرونده بازداشتگاه کهریزک گفت که به احتمال زياد احکام متهمان اين پرونده تا پايان نيمه نخست امسال صادر می‌شود.

محمد اصلانی، وکيل مدافع يکی از متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک، گفت: «با توجه به آغاز مطالعه پرونده توسط قضات ديوان به احتمال زياد احکام متهمان اين پرونده تا پايان نيمه نخست امسال صادر می‌شود.»

بزرگ‌ کنید
سعيد مرتضوی (وسط) متهم رديف اول پرونده کهریزک

محمد اصلانی، وکيل حسن زارع‌ دهنوی، مشهور به قاضی حداد به خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ايرنا گفت: «هر سه قاضی شعبه بايد پرونده را مطالعه و نظر خود را اعلام کنند که با توجه به حجم زياد پرونده، مطالعه آن قدری زمان می‌برد.»

سعيد مرتضوی، دادستان پيشين تهران، حسن زارع دهنوی، معاون سابق امنيتی دادستانی تهران و علی‌اکبر حيدری‌فر، دادياری که دستور انتقال تعدادی از معترضان انتخاباتی در سال ۱۳۸۸ را به بازداشتگاه کهريزک داده بود، سه متهم این پرونده هستند.

نخستين جلسه دادگاه متهمان پرونده بازداشتگاه کهريزک روز سه‌شنبه هشتم اسفند سال ۱۳۹۱در شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران به رياست قاضی مدير خراسانی و به‌صورت غيرعلنی برگزار شد.

هيأت قضايی اين پرونده که شامل پنج قاضی به رياست قاضی مدير خراسانی بودند، در نهايت پس از گذشت ۱۱جلسه ابتدای خرداد سال ۱۳۹۲ پایان دادرسی را اعلام کردند.

بعد از حدود يک ماه از اعلام پایان دادرسی، ابتدای مردادماه سال ۱۳۹۲شعبه ۷۶ دادگاه کيفری استان تهران، احکام متهمان اين پرونده را صادر کرد.

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائيه همان موقع اعلام کرد تا زمانی که احکام متهمان قطعی نشود، نمی‌توان جزئيات آن را اعلام کرد.

اما خبرگزاری‌ها گزارش دادند که دادگاه کيفری سه متهم پرونده را در رابطه با اتهام بازداشت غيرقانونی به انفصال دايم از خدمات قضائی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم کرده و سعيد مرتضوی متهم رديف اول پرونده به اتهام گزارش خلاف واقع به ۲۰۰هزار تومان جريمه نقدی نيز محکوم شده است.

اين در حالی است که وی در مورد اتهام معاونت در قتل محمد کامرانی، از بازداشت‌شدگانی که در کهريزک کشته شد، با نظر اکثريت قضات بی‌گناه شناخته شد.

در نهايت پس از گذشت ۲۰ روز، پرونده با اعتراض هر سه متهم اين پرونده و دو نفر از شاکيان به احکام دادگاه، برای رسيدگی در مرجع تجديد نظر به شعبه ۹ديوان عالی کشور فرستاده شد.

اکنون نزديک به ۹ ماه از ارسال پرونده قضات کهريزک به ديوان عالی کشور می گذرد و اين پرونده از جمله پرونده‌هايی است که در سال ۱۳۹۲ به سرانجام نرسيد.

در بازداشتگاه کهريزک دست‌کم سه نفر از معترضان به نتيجه انتخابات بحث‌برانگيز رياست‌جمهوری سال ۱۳۸۸ايران، به‌ نام‌های امير جوادی‌فر، محسن روح‌الامينی و محمد کامرانی کشته شدند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • sroush

    شایدهم تا شش سال دیگر؟!