ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

سیرک قشم و حقوق شیرهای در قفس

حقوق حیوانات سیرک

دیده‌بان حقوق حیوانات تصاویر شیرهای را منتشر کرده  است که در سیرک‌های بدون نظارت در ایران نمایش اجرا می‌کنند. این تصاویر مربوط به نگهداری حیوانات آفریقایی در سیرکی در جزیره قشم است؛ مسئولان سیرک نزدیک به ۳۰ شیر را در قفسی تنگ و در شرایط غیربهداشتی نگهداری می‌کنند.

حیوانات سیرک، معمولا به وسیله سیستم‌های تادیبی ناچار می‌شوند که نیمه اهلی شوند و بازیگران نمایش‌های تفریحی برای انسان‌ها باشد. اما این سیستم‌های تادیبی، حقوق حیوانات را برای زندگی آزاد پایمال می‌کند. ترفند‌های آموزشی برای حیوانات گیج کننده است و اگر تهدید و تنبیه بدنی در کار نباشد، حیوانات ابزار سرگرمی انسان‌ها نخواهند شد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.