Share

به نظر می‌رسد تفاهم‌نامه این سازمان با سازمان محیط زیست نیز بیشتر در همین راستاست.

سلطانی‌فر در مراسم امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک با محیط زیست گفت: «صنعت گردشگری در هشت سال گذشته تراز منفی داشت و هیچ اقدامی برای تحقق اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله در زمینه گردشگری انجام نشده است».

به گفته رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در سال ۲۰۱۴ یک میلیارد و ۱۸۷ میلیون نفر گردشگر در دنیا وجود داشت که این افراد یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار درآمد تولید کردند.

سلطانی فر ۱۰ درصد کل جاذبه‌های گردشگری در جهان را متعلق به ایران دانست، اما به گفته او سهم ایران از درآمد جهانی گردشگری بسیار کمتر از ۱۰ درصد بوده است.

رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گفت: «سال گذشته ۴/۵ میلیون نفر گردشگر وارد کشور شدند که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر از آنها از عراق و یک میلیون از آذربایجان بودند و بقیه افراد از سایر کشورها و به طور کلی ۵ میلیارد دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد کردند.»

طبق آمار سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، خروج گردشگر از ایران در سال گذشته ۷ میلیون نفر بوده که در مجموع حدود دو میلیون هشتصد هزار نفر به سفرهای مذهبی رفته‌اند و بقیه افراد به کشورهای دیگر سفر کرده‌اند که در مجموع حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز از کشور خارج شده است.

سلطانی‌فر همچنین ابراز امیدواری کرد ایران بتواند به مرکز «گردشگری حلال» در دنیا تبدیل شود.

درحالی که تاکنون برنامه‌‌های ایران برای استفاده از گردشگری به عنوان یکی از منابع درآمد اصلی ناکام مانده، و همچنین مدیریت گردشگری در طبیعت نیز با کاستی‌های فراوان رو به روست، آیا سازمان میراث فرهنگی قادر است با کمک سازمان محیط زیست، کسری بودجه خود را از راه توسعه طبیعت‌گردی جبران کند؟

Share