ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

ارائه آمار ازدواج بر اساس فاصله سنی زن و مرد

سازمان ثبت احوال کشور آمار مربوط به میزان «ازدواج‌ افراد همسن» و ازدواج‌هایی که «زن بزرگ‌تر از مرد» یا «مرد بزرگ‌تر از زن» هست را برای سال‌های ۹۱و ۹۲ به تفکیک ارائه کرد.

سازمان ثبت احوال کشور آمار مربوط به میزان «ازدواج‌ افراد همسن» و ازدواج‌هایی که «زن بزرگ‌تر از مرد» یا «مرد بزرگ‌تر از زن» است را برای سال‌های ۹۱و ۹۲ به تفکیک ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، به گفته علی‌اکبر محزون طی سال ۹۲ در مجموع ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ واقعه ازدواج در کشور صورت گرفته که از این تعداد ۹۲هزار و ۳۶۵مورد که معادل ۱۱/۹ درصد است، ازدواج‌ دختران و پسرانی بوده که سن یکسان داشته‌اند.

این مقام مسئول درباره در سال ۹۲همچنین گفته است: «تعداد ازدواج‌هایی که زوجه بزرگ‌تر از زوج بوده به ۸۱هزار و ۳۸۰واقعه می‌رسد که معادل ۱۰. ۵درصد است. در ۳/۶درصد این ازدواج‌ها دختران یک سال از پسران بزرگ‌تر، در ۲/۲درصد این ازدواج‌ها دختران دو سال از پسران بزرگ‌تر، در ۱/۶درصد این ازدواج‌ها دختران سه سال از پسران بزرگ‌تر و مابقی ازدواج‌ها هرکدام با آمار زیر یک درصد مربوط به ازدواج‌هایی است که دختران تفاوت سنی بیش از سه سال با پسران داشته‌اند.»

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور همچنین در مورد ازدواج‌هایی که پسران از نظر سنی بزرگ‌تر از دختران بوده‌اند، گفته است: «در سال ۹۲ در مجموع ۶۰۰هزار و ۷۶۸واقعه ازدواج طی این سال صورت گرفته که پسران از نظر سنی بزرگ‌تر از دختران بوده‌اند، این درحالی است که این رقم معادل ۷۷/۶ درصد کل ازدواج‌ها است.»

به گفته وی «در ۸/۱ درصد این ازدواج‌ها پسران یکسال از دختران بزرگ‌تر، در ۸/۸ درصد این ازدواج‌ها پسران دو سال از دختران بزرگ‌تر، در ۹/۱ درصد ازدواج‌ها پسران سه سال از دختران بزرگ‌تر و در ۸/۷درصد ازدواج‌ها پسران چهار سال از دختران بزرگ‌تر بوده‌اند.»

بر اساس این گزارش، در مجموع ۸۲۹ هزار و ۹۶۸ ازدواج طی سال ۹۱ انجام شده که در ۱۲/۲ درصد آن دختران و پسران دارای سن یکسان بودند، این رقم معادل ۱۰۱هزار و ۳۸۵ نفر است.

در ۸۹ هزار و ۵۹ مورد از ازدواج‌ها دختران از نظر سنی بزرگ‌تر از پسران بوده‌اند که معادل ۱۰/۷ درصد ازدواج‌ها است.

در ۳/۷ درصد این ازدواج‌ها دختران یکسال از پسران بزرگ‌تر، در ۲/۲ درصد این ازدواج‌ها دختران دو سال از پسران بزرگ‌تر، در ۱/۶درصد از این ازدواج‌ها دختران سه سال از پسران بزرگ‌تر ومابقی ازدواج‌ها هرکدام با آمار زیر یک درصد مربوط به ازدواج‌هایی است که دختران تفاوت سنی بیش از سه سال با پسران داشته‌اند.

در ۶۳۹ هزار و ۵۲۴ ازدواج طی این سال پسران از دختران بزرگ‌تر بوده‌اند که معادل ۷۷/۱ درصد است.

در ۸/۳ درصد این ازدواج‌ها پسران یک سال بزرگ‌تر از دختران، در ۹ درصد این ازدواج‌ها پسران دو سال بزرگ‌تر از دختران، ‌ در ۹/۲درصد این ازدواج‌ها پسران سه سال بزرگ‌تر از دختران و در ۹درصد این ازدواج‌ها پسران چهار سال بزرگ‌تر از دختران بوده‌اند.

آمار ارائه شده نشان می‌دهد آمار ازدواج در کشور طی سال ۹۱ از ۸۲۹ هزار و ۹۶۸ ازدواج به ۷۷۴ هزار و ۵۱۳ ازدواج در سال ۹۲کاهش یافته است، اما برخلاف آمار غیررسمی اعلام شده ازدواج‌هایی که در آن دختران از نظر سنی بزرگ‌تر از پسران بوده‌اند از ۸۹هزار و ۸۹ ازدواج در سال ۹۱ به ۸۱هزار و ۳۸۰ ازدواج در سال ۹۲ کاهش یافته‌ است.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.