ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

ناظم يک مدرسه در تهران به اتهام «آزار دانش‌آموزان» بازداشت شد

ناظم يک مدرسه ابتدايی در غرب تهران به اتهام «آزار و اذيت» دانش‌آموزان به‌صورت غيرعلنی در دادگاه کيفری استان تهران محاکمه و سپس روانه زندان شد.

ناظم يک مدرسه ابتدايی در غرب تهران به اتهام «آزار و اذيت» دانش‌آموزان به‌صورت غيرعلنی در دادگاه کيفری استان تهران محاکمه و سپس روانه زندان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، والدين يکی از دانش‌آموزان گفتند: «چند روزی بود که رفتار پسرمان تغيير کرده بود و به اين تغيير رفتار او مشکوک شده و پس از صحبت با او متوجه شديم که او از سوی ناظم مدرسه مورد آزار و اذيت قرار گرفته است.»

اين خانواده توضيح بيشتری درباره رفتارهای ناظم مدرسه نداده‌اند اما اصطلاح «آزار و اذيت» معمولا درباره آزارهای جنسی به کار برده می‌شود.

اين گزارش می‌افزايد: «پس از افشای اين موضوع جمعی از اوليای مدرسه با حضور در آموزش و پرورش خواستار رسيدگی به اين ماجرا شدند.»

بر پايه اين گزارش، ناظم اين مدرسه در شعبه ۷۹ دادگاه کيفری استان تهران اتهام «آزار و اذيت» را رد کرده است.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.