ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

معاون وزير کار: وضعيت قرارداد کار در ايران بحرانی است

معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران گفت ۹۰درصد شاغلان بخش خصوصی که ۱۱ميليون برآورد شده‌اند، دارای قرارداد موقت کاری هستند. به‌گفته وی «در اين زمينه وضعيت انعقاد قرارداد کاری در ايران به بحران رسيده است.»

حسن هفده‌تن، معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ايران گفت ۹۰ درصد شاغلان بخش خصوصی که ۱۱ميليون برآورد شده‌اند، دارای قرارداد موقت کاری هستند. به‌گفته وی «در اين زمينه وضعيت انعقاد قرارداد کاری در ايران به بحران رسيده است.»

بزرگ‌ کنید
«فشار اقتصادی شديد روی کارگران و وضعيت بحرانی صنعت در ايران، موجب اشاعه قراردادهای سفيد امضا و موقت شده است»

به گزارش روزنامه ابتکار، هفده‌تن افزود: «باقی ماندن اين شرايط يعنی اين‌که حدود ۱۱ميليون نفر از کارگران که بيش از ۵۰درصد کل شاغلان کشور را تشکيل می‌دهند، قرارداد موقت هستند.»

وی افزود: «وجود ميليون‌ها قرارداد کاری موقت باعث شده تا امکان برنامه‌ريزی در زندگی کارگران و مشمولان قانون کار از بين برود.»

به‌گفته فعالان کارگری «فشار اقتصادی شديد روی کارگران و وضعيت بحرانی صنعت در ايران، موجب اشاعه قراردادهای سفيد امضا و موقت شده است.»

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.