«بیابان‌زایی بر زندگی یک و نیم میلیارد نفر تاثیر منفی گذاشته است»

در روز جهانی مقابله با بیابان‌زایی سازمان ملل متحد اعلام کرد گسترش بیابان‌‌ها نه فقط معیشت انسان‌ بلکه صلح و امنیت را نیز به خطر انداخته است