ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«یک ميليون هکتار از زمين‌های ملی ایران در تصرف رانت‌خواران است»

محمود شکری، رئيس کميته تحقيق و تفحص از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری مجلس ایران اعلام کرد که يک ميليون هکتار از زمين‌های منابع ملی کشور به‌شکل غيرقانونی توسط رانت‌خواران تصرف شده است.

محمود شکری، رئيس کميته تحقيق و تفحص از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری مجلس ایران اعلام کرد که يک ميليون هکتار از زمين‌های منابع ملی کشور به‌شکل غيرقانونی توسط رانت‌خواران تصرف شده است.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، محمود شکری گفت: «بسياری از زمين‌های منابع طبيعی بدون حساب و کتاب و به‌صورت رانت به افراد خاص واگذار شده و به صورت غيرقانونی تصرف شده‌اند.»

این نماینده مجلس با بیان این‌که «۸۰ درصد زمين‌های کشور منابع ملی بوده و ۲۰ درصد آبادی هستند»، افزود: «متأسفانه افراد به بهانه کشاورزی زمين‌هايی را تصرف کردند و پس از مدتی که قيمت زمين افزايش يافت زمين‌ها را تفکيک کرده و به فروش رساندند.»

به‌گفته محمود شکری کميته تحقيق و تفحص در حال جمع‌آوری مستندات بيشتر برای ارائه به مجلس است.

کميته تحقيق و تفحص از سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداری بهمن‌ماه ۱۳۹۲ با ۱۴ عضو در مجلس ایران تشکیل شد.

محمود شکری براساس گزارش دیوان محاسبات در آن زمان گفته بود، بیش از سه میلیون هکتار از منابع ملی واگذار شده است.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.