ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«استخدام بدون آزمون ۴۰۰ هزار نفر در دولت قبلی»

محمود عسکری‌آزاد، جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی ریاست جمهوری گفت از سال ۸۴ تا ۹۲ خورشیدی استخدام ۴۰۰ هزار نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون صورت گرفته است.

محمود عسکری‌آزاد، جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی ریاست جمهوری گفت از سال ۸۴ تا ۹۲ خورشیدی استخدام ۴۰۰ هزار نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون صورت گرفته است.

بزرگ‌ کنید
به‌گفته جانشين معاون رئیس‌جمهوری تعداد مديران دولتی در ایران ۱/۵ برابر شاغلان دولتی کشور ژاپن است.

به‌گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ایرنا،محمود عسکریآزاد گفت: «در دولت قبلی، از سال ۸۴ تا ۹۲، ۶۵۰ هزار نفر به‌صورت رسمی، پيمانی يا قراردادی استخدام شدند و استخدام ۴۰۰ هزار نفر بدون نشر آگهی و برگزاری آزمون بود.»

وی با بیان این‌که دستگاه‌های اجرايی تا پايان سال ۹۱ تعداد ۵۴۸ هزار نفر نيروی قراردادی جذب کرده‌اند، گفت: «اين در حالی است که ظرفيت مجاز اين دستگاه‌ها برای جذب نيروی قراردادی ۱۲۵ هزار نفر بوده است.»

به‌گفته وی بر اساس قانون، دستگاه‌های اجرايی تنها مجاز به جذب نيروی قراردادی به ميزان ۱۰ درصد نيروی رسمی خود هستند.

جانشين معاون توسعه مديريت و سرمايه انسانی ریاست جمهوری، تعداد مديران دولتی در ایران را ۱/۵ برابر شاغلان دولتی کشور ژاپن عنوان کرد و گفت: «کشوری مانند ژاپن با ۱۳۰ ميليون نفر جمعيت فقط ۳۱۰ هزار نفر شاغل دولتی دارد.»

محمود عسکریآزاد گفت تعداد کارکنان دولت از مرز يک ميليون و ۹۸۰ هزار نفر گذشته و ۶۰۰ هزار نفر نیز در بخش نظامی و انتظامی شاغل هستند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.