ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

آکادمی زمانه: وبینار درباره

روزنامه‌نگاری و مسئله خشونت

وبینار آکادمی زمانه با حضور دو روان‌شناس

خشونت یکی از مسائل عمده جامعه‌های بشری است. در کشورهای استبدادزده یکی از شکل‌های اصلی بروز آن خشونت دولتی برای حفظ و تحکیم نظام است. نیروهای مخالف نیز می‌توانند خشونت‌ورز شوند. وظیفه روزنامه‌نگار بازنمایی امور است. اما خشونت را چگونه می‌توان بازنمود؟ آیا بازنمایی هر شکلی از آن رواست؟ اما همه شکل‌های خشونت‌ آشکار نیستند و در نتیجه بازنمایی آنها مشکل است. چگونه خشونت‌های پنهان را تشخیص دهیم و چرا به عنوان روزنامه‌نگار موظفیم به آنها بپردازیم؟ کارافزار اصلی روزنامه‌نگار زبان است. زبان خود یک نهان‌گاه و جلوه‌گاه اصلی خشونت است. روزنامه‌نگار چرا و چگونه باید به بررسی انتقادی کارافزار اصلی خود رو آورد، آن هم از زاویه امکان آلودگی آن به خشونت؟

وبینار

حسن مکارمی − رضا کاظم‌زاده

در یک وبینار آموزشی، در روز جمعه ۲۰ تیر ۱۳۹۳ (۱۱ ژوئیه ۲۰۱۴)، درباره «روزنامه‌نگاری و مسئله خشونت» بحث کرده‌ایم.

دو روان‌شناس شناخته شده

و رضا کاظم‌زاده (بروکسل)

که هر دو سابقه کار پژوهشی طولانی درباره مسئله خشونت‌ دارند، مهمانان این وبینار بودند.

 ویدئو − بخش اول:

ویدئو − بخش دوم:

این مطلب را پسندیدید؟ کمک مالی شما به ما این امکان را خواهد داد که از این نوع مطالب بیشتر منتشر کنیم.

آیا مایل هستید ما را در تحقیق و نوشتن تعداد بیشتری از این‌گونه مطالب یاری کنید؟

.در حال حاضر امکان دریافت کمک مخاطبان ساکن ایران وجود ندارد

توضیح بیشتر در مورد اینکه چطور از ما حمایت کنید

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • روزنامه نگاری و مسئله خشونت | خرمگس

    […] روزنامه نگاری و مسئله خشونت […]