Share

حسین نیری، مدیرکل ثبت احوال استان خراسان رضوی گفت این استان در سال ۱۳۹۲با نرخ طلاق ۲.۶در هزار رتبه اول طلاق‌های ثبت شده در کشور را دارد.

ازدواج و طلاق

سیستان و بلوچستان با رتبه ۰.۶ در هزار «کمترین نرخ طلاق» را در ایران دارد.

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا، نیری افزود: «میانگین طلاق در کل کشور دو در هزار است.»

به گفته وی استان سیستان و بلوچستان با رتبه ۰.۶ در هزار «کمترین نرخ طلاق» را در ایران دارد.

مدیرکل ثبت احوال خراسان رضوی تعداد کل طلاق‌های ثبت شده در سال ۱۳۹۲در این استان را ۱۶هزار و ۱۷۸ مورد اعلام کرد و افزود سال گذشته در استان خراسان رضوی «در هر شبانه روز ۴۴ نفر و در هر ساعت ۱.۸ ازدواج منجر به طلاق شده است».

بر اساس آمار سال ۱۳۹۲، میزان ثبت ازدواج در ایران نسبت به سال پیش از آن روندی رو به کاهش و آمار طلاق روندی رو به افزایش داشته است.

همچنین به گفته علی‌اکبر محزون، مدیرکل آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت سازمان ثبت احوال ایران در فصل بهار ۱۳۹۳بیش از ۳۴هزار طلاق در این کشور ثبت شده است.

Share