Share

سه روز پس از کشته‌شدن دو کارگر در عملیات عمرانی ساخت خط هفت متروی تهران و سکوت مسئولان مرتبط، یکشنبه ۱۵ تیر، شرکت  متروی تهران بیانیه‌ای در پیوند با عدم مسئولیت خود در این حادثه صادر کرد.

metro tehran

با گذشت سه روز مسئولان مرتبط حاضر به تأیید خبر کشته‌شدن دو کارگر خط هفت نشده بودند

به گزارش خبرگزاری کار ایران، ایلنا،‌ متروی تهران در این بیانیه چهار بندی با اظهار عدم مسئولیت خود، این حادثه را در حیطه پیمانکار این پروژه برشمرد و افزود: «پیمانکار خط هفت تحت پوشش بیمه مسئولیت و مهندسی است و نگرانی از بابت جبران این حادثه وجود ندارد.»

پیش از این و با گذشت سه روز از این حادثه هیچ‌یک از مسئولان مرتبط حاضر به تأیید این خبر نشده بودند.

این شرکت دلیل انتشار بیانیه خود را پاسخ به خبری تحت عنوان «ابهام در کشته شدن دو کارگر خط هفت مترو تهران» در خبرگزاری ایلنا دانسته است و تأکید کرد که عملیات ساخت خط جدید مترو تهران «به شرکت پیمانکار محول شده و حوادث کارگاهی در حیطه مسئولیت پیمانکار است».

بر اساس گزارش‌های منتشر شده، این حا دثه در شیفت شب چهارشنبه بر اثر خروج دستگاه لوکو از ریل رخ داد که منجر به مرگ راننده لوکو و یک کارگر برقکار شد. یک نفر دیگر نیز در این حادثه مجروح شده است.

بر پایه آخرین برآوردهای رسمی و دولتی، به طور روزانه در ایران، شش کارگر بر اثر حوادث حین کار جان خود را از دست می‌دهند.

بر اساس بررسی سازمان جهانی کار، ۹۸درصد حوادث حین کار قابل پیش‌گیری است.

Share