ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

ساجده عرب‌سرخی به زندان اوين احضار شد

ساجده عرب‌سرخی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، برای اجرای حکم حبس خود به زندان اوين احضار شد.

ساجده عرب‌سرخی به يک سال حبس محکوم شده است.

ساجده عرب‌سرخی، روزنامه‌نگار و فعال مدنی، برای اجرای حکم حبس خود به زندان اوين احضار شد.

به گزارش خبرنگار کلمه، عرب‌سرخی خبر داده که احضاريه اجرای حکم در حالی ارسال شده که هنوز اصل حکم به وی ابلاغ نشده است.

ساجده عرب‌سرخی سال گذشته به اتهام «تبليغ عليه نظام» به صورت غيابی به يک سال حبس محکوم شده بود که پس از مراجعت به ايران، در مورد اين حکم دادخواست واخواهی داد، اما دادگاه اين درخواست را رد کرد و هم‌اکنون دادگاه تجديدنظر نيز حکم صادر شده را تأييد کرده است.

پس از مراجعت وی به ايران در شهريور ۱۳۹۲، «اطلاعات سپاه نيز به صورت موازی برای وی پرونده‌ای به اتهام "اجتماع و تبانی" و "تبليغ عليه نظام" تشکيل داد که به يک روز بازداشت و سپس آزادی وی با قرار وثيقه ۳۰۰ميليون تومانی انجاميد.»

اين پرونده نيز هم‌اکنون مفتوح و در اختيار دادگاه است و بازجويی‌های مربوط به آن ادامه دارد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • ESI

    قابل توجه ایرانی های متخصص عزیز ..بگذارید این رژیم . جهل و جنون در جهل مرکب بماند ..تا در زباله دان متعفن تاریخ مدفون شود ..***