Share

سازمان حفاظت محیط زیست ایران اطلاعات بیشتری در مورد چگونگی از بین رفتن اسناد پژوهشی ۳۰ سال گذشته در این سازمان منتشر کرده است.

computer-data

اطلاعات پژوهشی سازمان محیط زیست پاک شده است

به گفته مسئولان ارشد این سازمان، بانک اطلاعاتی مربوط به پژوهش‌های انجام شده از روی کامپیوترها پاک شده و با «فرمت» شدن سخت افزارها این اطلاعات دیگر قابل دست‌یابی نیست.

پیش‌تر، معصومه ابتکار، رییس سازمان حفاظت محیط زیست، اعلام کرده بود نتایج حاصل از طرح‌های پژوهشی و مطالعات انجام شده طی ۳۰ سال گذشته در این سازمان ایران ناپدید شده و از بین رفته‌اند.

او از بین رفتن این دستاوردهای پژوهشی و بسیاری از اطلاعات موجود در حوزه پژوهش و آموزش را بر اثر سوء مدیریت در هشت سال گذشته عنوان کرده بود.

با این‌حال از آن‌جایی که ابتکار توضحیات بیشتری در مورد چگونگی از بین رفتن این اطلاعات نداده بود، پرسش‌های بسیاری در مورد چگونگی «ناپدید شدن» دستاوردهای پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست مطرح شده بود.

اکنون به گفته زهرا جواهریان، مدیرکل دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست، بر اثر «فرمت شدن سرور»، کلیه اطلاعات بانک ۳۰ ساله پژوهش سازمان از بین رفته است و هیچ نسخه دیگری هم از آن به صورت ذخیره وجود ندارد.

کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست این موضوع را در سال ۱۳۸۸ و زمانی که تقاضای دسترسی به این بانک اطلاعاتی را داشتند، متوجه شدند.

به گفته جواهریان، تغییرات فراوان مدیریتی و جابه‌جایی دفاتر بین سال های ۸۵ تا۸۸، بی نظمی را به وجود آورد که از بین رفتن بانک پژوهش سازمان یکی از عواقب آن بود.

اکنون کارشناسانی که مسئولیت این اتفاق را بر عهده داشته‌اند بازنشسته شده و برنامه‌های کامپیوتری مورد استفاده نیز تغییرات فراوانی کرده و نسخه‌های پیشین قابل دستیابی نیست.

این بانک اطلاعاتی که اکنون به طور کامل از بین رفته است، با دیجیتالی کردن بسیاری از پژوهش‌هایی فراهم شده بود که  نسخه دیگری از آن‌ها موجود نیست.

تهیه این بانک اطلاعاتی با فراخوان سازمان حفاظت محیط زیست در سال‌های ۱۳۸۲ و ۸۳ خورشیدی انجام شده بود. در آن زمان تمام پژوهشگران مرتبط با سازمان محیط زیست نسخه ای از نتایج تحقیقاتی خود را در اختیار این بانک اطلاعاتی گذاشتند.

از بین رفتن بانک اطلاعات پژوهشی سازمان حفاظت محیط زیست به دلیل تغییرات در سیستم کامپیوتری این پرسش مهم را پدید آورده است که چرا نسخه دیگری از این اطلاعات دخیره نشده است.

از طرف دیگر با توجه به آن‌که کارشناسان سازمان محیط زیست در سال ۱۳۸۸ متوجه نابود شدن این بانک اطلاعاتی شدند، پرسش دیگر آن است چرا حدود ۴ سال بعد این خبر به طور عمومی منتشر شده است.

به گفته معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران، این گنجینه علاوه بر ارزش علمی خود، کمکی بزرگ جهت جلوگیری از تکرار پژوهش های یکسان در حوزه محیط زیست به شمار می رفت.

Share