بهای سنگین افزایش جمعیت برای سلامت زنان

به گفته علی‌اکبر سیاری معاون بهداشت وزارت بهداشت، در دهه ۶۰، نرخ باروری در کشور ۶.۱ بود و «این نرخ هم اکنون به ۱.۸ رسیده است».