Share

سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد «۱۰۴هزار و ۲۰۰ نفر در فروردین و اردیبهشت سال جاری به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند.»

دعوای خیابانی

بر پایه این آمار «از کل مراجعان نزاع، ۷۲ هزار و ۵۱۵ نفر مرد و ۳۱ هزار و ۶۸۵ نفر زن بوده‌اند

به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی، سازمان پزشکی قانونی این آمار را در مقایسه با مدت مشابه سال پیش دارای ۰.۴ درصد افزایش اعلام کرده است. شمار مراجعان نزاع فروردین و اردیبهشت سال گذشته ۱۰۳هزار و ۷۶۷ نفر بوده است.

بر پایه این آمار «از کل مراجعان نزاع، ۷۲ هزار و ۵۱۵ نفر مرد و ۳۱ هزار و ۶۸۵ نفر زن بوده‌اند.»

در این مدت استان‌های تهران با ۱۷هزار و ۹۸۹، خراسان رضوی با هشت هزار و ۳۳۸و اصفهان با هفت هزار و ۲۷۶بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با ۵۴۶، ایلام با ۷۵۸و سمنان با ۸۸۴کمترین آمار مراجعان نزاع را داشته‌اند

Share