گسترش تخریب اماکن مذهبی در موصل توسط داعش

گروه موسوم به «دولت اسلامی عراق و شام» که حاکمیتش بر موصل و مناطق اطراف آن را در عراق تثبیت کرده بر دامنه ویرانگری‌های فرهنگی‌اش افزوده است.