ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

تفکيک جنسيتی در شهرداری اردبیل

پس از اعمال تفکيک جنسيتی در شهرداری تهران، صديف بدری، شهردار اردبيل هم از تفکيک جنسيتی در اين نهاد خبر داده است.

پس از اعمال تفکيک جنسيتی در شهرداری تهران، صديف بدری، شهردار اردبيل هم از تفکيک جنسيتی در اين نهاد خبر داده است.

بدری به خبرگزاری فارس گفت: «بنده در شورای امر به معروف و نهی از منکر شهرداری اردبيل نيز به صراحت اعلام کردم که بايد اين تفکيک جنسيتی به خاطر راحتی و سهولت کار، بالا رفتن کيفيت کار و نيز تسهيل در بسياری از امور انجام شود، چرا که براساس دريافت نظريه‌ها و پيشنهادات، خود بانوان و آقايان نيز از اين جداسازی فضای کاری در شهرداری اردبيل حمايت کرده‌اند.»

به گفته وی «تفکيک جنسيتی نه تنها عين عدالت است بلکه به ارتقای کارآمدی زنان و مردان شاغل در ادارات کمک کرده و بيش از هميشه فضای امنيتی و روانی خوبی را نيز در محيط‌های اداری و تقويت ارزش‌های دينی و اسلامی را فراهم می‌آورد.»

اجرای طرح تفکيک جنسيتی در شهرداری تهران مخالفت‌هايی را به دنبال داشته از جمله اينکه دولت ايران گفته با هرگونه تفکيک جنسيتی مخالف است.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.