یک ذهن زیبا: مریم میرزاخانی

احسان سنایی – مریم میرزاخانی کیست و پژوهش‌های او در ریاضیات محض چه اهمیتی دارد؟