ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

طوطی‌های سخنگو

برخی طوطی‌ها فقط چند کلمه‌ای یاد می‌گیرند ولی نوعی خاص از طوطی می تواند تا صدها کلمه و جمله ساده را تکرار کنند.

بزرگ‌ کنید

یکی از آرزوهای دیرینه بشری، به‌ویژه پس از اهلی کردن حیوانات و استفاده از آن‌ها حرف زدن با آن‌ها بوده است. گرچه بسیاری از حیوانات با صاحبان‌شان ارتباط برقرار می‌کنند و داستان‌های زیادی در مورد با هوشی و رابطه عاطفی حیوانات با انسان ها می‌شنویم، حیواناتی مثل اسب، سگ ودلفین، ولی حرف زدن حیوانات پدیده نادری است. میمون که بیشترین نزدیکی را از نظر ژنتیکی و فیزیولوژیکی به انسان دارد، ناتوان است در به کار بردن حتی کلمه ای انسانی. به‌نظر می‌رسد فقط طوطی‌ها قادرند آواهای انسانی را تکرار کنند. البته برخی طوطی‌ها فقط چند کلمه‌ای یاد می‌گیرند ولی نوعی خاص از طوطی می تواند تا صدها کلمه و جمله ساده را تکرار کنند.

«ریکو» یک طوطی سخنگوست که در یک خانواده ایرانی در شهر کلن آلمان زندگی می‌کند. ریکو از گونه طوطی‌ها با نام کاسکوست که استعداد زیادی در حرف زدن و به خاطر سپردن کلمات دارد. دایره واژه‌هایی که به‌کار می‌برد بسیار زیادند. به نظر می‌آید که ریکو واقعا طوطی وار تکرار نمی کند و«معنی» کلمات را می‌فهمد و به موقع آن‌ها را به کار می برد. در این ویدئو سخن گفتن ریکو را می شنوید و همچنین گفت‌وگو با ملیح خانم، صاحب ریکو.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.