ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

گزارش بانک مرکزی از رشد مثبت اقتصاد ایران

محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی ایران از رشد اقتصادی این کشور بعد از هشت فصل رشد منفی خبر داده است.

محاسبات مقدماتی و اولیه اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی ایران از رشد اقتصادی این کشور بعد از هشت فصل رشد منفی خبر داده است.

بزرگ‌ کنید
تنها دو بخش «صنعت و معدن» و «خدمات»، به ترتیب دو درصد و ۲.۲ درصد رشد اقتصادی داشته‌اند.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی ایران، در بهار سال جاری تولید ناخالص داخلی کشور، نسبت به رقم مشابه فصل اول سال ۱۳۹۲ به‌میزان  ۴.۶ درصد رشد نشان می‌دهد. این رقم در پایان سال گذشته ۱.۹ درصد منفی بوده است.

در این میان فقط دو بخش «صنعت و معدن» و «خدمات»، به ترتیب دو درصد و ۲.۲ درصد رشد اقتصادی داشته‌اند.

علی‌رغم رشد ۴.۶درصدی تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به رقم مشابه سال قبل و ورود اقتصاد کشور به مرحله رونق اقتصادی، سطح تولید در فصل اول سال ۱۳۹۳ به‌میزان ۸.۷ درصد پایین‌تر از رقم مشابه در فصل اول سال ۱۳۹۰ بوده است و کماکان ظرفیت فعال نشده قابل توجهی در اقتصاد وجود دارد.

بر این اساس، تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۱۳۹۲ نسبت به رقم مشابه سال ۱۳۹۱، معادل ۴.۱ درصد کاهش یافته است.

افزایش قابل توجه نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، عمدتاً ناشی از افزایش نرخ رشد تشکیل سرمایه در ماشین آلات است. افزایش قابل توجه واردات کالاهای سرمایه‌ای در سه ماهه اول سال ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، مهم‌ترین عامل در افزایش نرخ رشد مذکور به شمار می رود.

رشد تمامی گروه‌های عمده اقتصادی 

گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود طولانی، در فصل اول سال ۹۳، بهبود معنی‌داری را تجربه کرده است و تمامی گروه‌های عمده اقتصادی (اعم از کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات) در سه‌ماهه اول سال جاری از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند.

بزرگ‌ کنید
گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران پس از یک دوره رکود طولانی، در فصل اول سال ۹۳، بهبود معنی‌داری را تجربه کرده است

این در حالی است که در فصل اول سال ۱۳۹۲، به‌جز گروه کشاورزی، سایر گروه‌های عمده با رشد منفی ارزش افزوده مواجه بودند.

مقایسه آمار تولید ناخالص داخلی بدون نفت نشان می‌دهد تولید ناخالص داخلی بدون نفت که از ۴۱۵۴۳۸ میلیارد ریال در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۱ به ۴۰۹۸۱۱ میلیارد ریال در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۲ کاهش یافته بود، در سه‌ماهه اول سال ۱۳۹۳ به ۴۲۸۰۱۴ میلیارد ریال افزایش یافته است.

این رقم در مقایسه با رقم مشابه در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ به‌ترتیب ۴.۴ و ۳ درصد افزایش نشان می‌دهد.

به این ترتیب در فصل اول سال جاری، بخش کشاورزی، نفت، صنایع و معادن و خدمات به ترتیب با ۳.۳، ۶.۱، ۸.۱ و ۳.۷ درصد رشد اقتصادی نشان داده‌اند.

این رقم در سال گذشته، به ترتیب۴.۷، منفی ۸.۹ ، منفی ۲.۹ و منفی ۱.۵ درصد بوده است.

رشد اقتصادی بخش کشاورزی ۳.۳ درصد و نفت ۶.۱ درصد نسبت به بهار سال ۱۳۹۲ بوده است.

بحران اقتصادی و تورم در ایران از سال ۱۳۹۱ رو به افزایش گذاشته بود.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.