Share

نتایج بررسی‌ها درباره اسیدپاشی‌های اصفهان، زنجیره‌ای و سریالی‌بودن این حوادث را تأیید کرده است.

در تمام این موارد متهم یا متهمان از ساعت هفت تا هفت و ۳۰ دقیقه مرتکب جرم شده‌اند و در تمام موارد زنانی را که راننده خودرو بوده‌اند، هدف قرار داده‌اند.

در تمام این موارد متهم یا متهمان از ساعت هفت تا هفت و ۳۰ دقیقه مرتکب جرم شده‌اند و در تمام موارد زنانی را که راننده خودرو بوده‌اند، هدف قرار داده‌اند.

روزنامه شرق در شماره چهارشنبه ۳۰ مهر نوشت: «پیش از این درباره زنجیره‌ای‌ بودن اسیدپاشی به‌ صورت چهار زن در اصفهان تردیدهایی وجود داشت اما اکنون آزمایش‌های تخصصی ثابت کرده است حداقل سه‌ مورد از این حوادث به‌هم مرتبط هستند.»

بر پایه این گزارش «تشابه ظاهری این اسیدپاشی یکی از دلایل موجود است. در تمام این موارد متهم یا متهمان از ساعت هفت تا هفت و ۳۰ دقیقه مرتکب جرم شده‌اند و در تمام موارد زنانی را که راننده خودرو بوده‌اند، هدف قرار داده‌اند اما به ‌غیر از شواهد ظاهری، مدارک دیگری نیز به‌دست‌آمده که زنجیره‌ای‌بودن این حوادث را تأیید می‌کند.»

این گزارش می‌افزاید: «بعد از وقوع اسیدپاشی‌ها، نمونه اسید بر جامانده روی لباس‌ها و خودرو قربانیان مورد آزمایش قرار گرفت و تأیید شد اسیدها مشابه است.»

یک راننده اتوبوس که شاهد اسیدپاشی به صورت یک زن بوده، گفته: «آن زن به حدی داد و فریاد می‌کرد که همه متوجه او بودند و کسی به این موضوع توجه نداشت که اسیدپاش را ببیند و مشخصات او را به‌خاطر بسپارد.»

با این حال پلیس ابراز امیدواری کرده که به‌ زودی متهم اسیدپاشی را به مردم معرفی کند.

شرق می‌نویسد: «با این وجود هنوز زنان اصفهانی در وحشت به‌سر می‌برند و بازار شایعات نیز داغ است به‌گونه‌ای که هرروز خبر وقوع حادثه‌ای مشابه در شهر می‌پیچد. پلیس این شایعات را پیگیری کرده و به این نتیجه رسیده که بخشی از آن‌ها به دلیل شوخی نامناسب پسران موتورسواری است که با استفاده از آب‌معدنی تظاهر به اسیدپاشی می‌کنند.»

Share