ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

چند هزار تن از مردم سیستان و بلوچستان سرشماری نشده‌اند

تخمين زده می‌شود در حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تن فاقد شناسنامه وجود دارد. نمایشگاه عکسی در تهران به زندگی مردم در استان سیستان و بلوچستان پرداخته است.

در کنار ساختمان تئاتر شهر تهران، نمايشگاه عکسی درباره زندگی در استان سيستان و بلوچستان برقرار است که مردمی را با پلاکاردی نشان می‌دهد که روی آن‌ نوشته «ما شناسنامه می خواهيم.»

به گفته مجتبی نورا، مسئول يک سازمان مردم نهاد محيط زيستی و از برگزارکنندگان نمایشگاه «سیستان فراموش شده»، اگر آماری از افراد بدون شناسنامه استان در دسترس بود و سرشماری می شدند شناسنامه هم برايشان صادر می شد.

به گزارش روزنامه ايران آمار روشنی از افراد بدون شناسنامه در استان سيستان و بلوچستان وجود ندارد اما تخمين زده می‌شود در حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار تن فاقد شناسنامه وجود دارد. نورا اين مسئله را ناشی از فاصله زياد و تعداد کم مراکز اداری تا روستاها می‌داند.

از دو سال بيش علاوه بر زابل، چهار مرکز اداری ديگر نيز افزوده شده‌اند که به سبب وسعت اين استان کافی نيست و کار ثبت احوال را سخت می‌کند.

با اين حال اکنون به سبب خشکسالی و وضعيت بد معيشتی مردم روستا نشين به نهادهايی مثل بهزيستی، کميته امداد و سهام عدالت يا يارانه‌ها نياز پيدا کرده‌اند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • معصومه

    در زمان خاتمی جنبشی در دولت راه افتاد که بروند و سیستان و بلوچستان را سامانی بدهند. کاش آن جریان تداوم داشت. نمی شود در یک کشور این همه اختلاف سطح رفاهی وجود داشته باشد و دیانت، امنیت و وحدت ملی هم حفظ شود. پیشنهاد می دهم هیات دولت حد اقل هر فصل یک نشست در زاهدان داشته باشد تا هم به شکل نمادین توجه خود به آن استان را نشان بدهد و هم واقعا رسیدگی به آن در دستور کار همین جلسات باشد.