جایزه فیلم اروپا برای آنیس واردا

آکادمی فیلم اروپا از آنیس واردا، سینماگر فرانسوی به خاطر دستاوردهای سینمایی‌اش در گستره یک زندگی پربار هنری تقدیر می‌کند.