کشتن کشته؛ شمشیر نظام اسلامی غلاف نمی‌شود

کاوه کوهیار- نمایشنامه «هذا حبیب‌الله…» عباس نعلبندیان را کاملاً تغییر دادند و متنی دیگر پرداختند و همان متن جرح و تعدیل‌شده هم سانسور شد.