تقسیم ایران به پنج ولایت؛ فرصت یا تهدید؟

در چند روز اخیر طرح تقسیم ایران به پنج ولایت بار دیگر در رسانه‌های داخلی ایران مطرح شده و مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته، طرح ایجاد ولایات در مجمع تشخیص مصحلت نظام در دست بررسی است.