هویت جنسی و سکسوالیته نزد افراد ال‌جی‌بی‌تی و کوییر

سهراب فرنام – تجربه‌ها و واقعیت‌های زیسته جوانان ال‌جی‌بی‌تی و کوییر در حال حاضر بسیار متفاوت از تجربه‌ها و واقعیت‌های زیسته جوانان دهه گذشته است و به لحاظ فرهنگی و ملی تنوع قابل ملاحظه‌ای وجود دارد.