سازمان ملل متحد از خشونت پلیس آمریکا انتقاد کرد

«کمیسیون مبارزه با شکنجه» که یک نهاد ناظر در سازمان ملل متحد است، از رفتار خشونت‌آمیز پلیس آمریکا و تیراندازی به سوی سیاهپوستان در این کشور انتقاد کرد.