نمایش مذهبی، نمایش نظامی؛ رزمایش اربعین

اکبر گنجی- جمهوری اسلامی از همان آغازهمیشه کوشیده است تا “مشروعیت اظهاری” برای خود بیافریند. انواع تظاهرات میلیونی خیابانی همه نمایش قدرت و مشروعیت‌‌‌اند، ولی رژیم اجازه نمی‌دهد تا دیگران از این طریق قدرت‌نمایی کنند و مشروعیتی را به نمایش بگذارند.