فعالیت نیمی از آب شیرین‌ کن‌های جهان در خلیج فارس، دما و شوری آب را بالا برده است

فعالیت بیش از نیمی از دستگاه‌‌های آب شیرین کن جهان در منطقه خلیج فارس، باعث افزایش دما و شوری آب در این منطقه شده و تدام این روند حیات آبزیان را به خطر می‌اندازد.