ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

«اتحاد ملت ايران اسلامی بدل جبهه مشارکت است»

اسماعیل کوثری گفته تغيير نام حزب مشارکت و سازمان مجاهدين، فريب مردم است. آنها اسم عوض کرده‌اند تا توجه مردم را به سمت ديگری جلب کنند.

اسماعيل کوثری، نماينده مجلس و از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران در واکنش به تشکيل «حزب اتحاد ملت ايران اسلامی»، از آن به عنوان حزب بدل «جبهه مشارکت ايران اسلامی» ياد کرد.

بزرگ‌ کنید
اسماعيل کوثری، از فرماندهان پيشين سپاه پاسداران عوامل جبهه مشارکت را برانداز نظام خوانده

به گزارش خبرگزاری تسنيم، عضو کميسيون امنيت‌ملی و سياست‌خارجی مجلس، از وزارت کشور خواست تا مانع آغاز به کار احزاب بدل مشارکت شود.

او گفته «تغيير نام حزب مشارکت و سازمان مجاهدين، فريب مردم است. آنها اسم عوض کرده اند تا توجه مردم را به سمت ديگری جلب کنند.»

با اين حال، اسماعيل کوثری اشاره نکرده است که چرا اين حزب بدل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت است. او همچنین تایید کرده است که «عواملی که تحت پوشش نام اين دو سازمان فعاليت می‌کردند»، اقداماتی در جهت براندازی نظام داشته‌اند.

در هفته‌های اخير خبر تأسيس دو «حرب ندای ايران» و «حزب اتحاد ملت ايران اسلامی» با واکنش‌های متفاوتی از سوی جريان‌های سياسی در ايران روبه‌رو شده است.

پيش‌تر خبرگزاری تسنيم ادعا کرده بود که حيدر زنديه،ولی‌الله شجاع پوريان، مژگان اثباتی، بهزور صحابه، محمد آقايی تبريزی، اروجعلی محمدی و رضا نيک نداف اعضای مؤسس حرب اتحاد مردم ايران اسلامی هستند.

اين افراد سابقه فعاليت در شاخه‌های مختلف حزب مشارکت را داشته‌اند.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • Majid

    او گفته «تغییر نام حزب مشارکت و سازمان مجاهدین، فریب مردم است. آنها اسم عوض کرده اند تا توجه مردم را به سمت دیگری جلب کنند.» و انگاری که این «عوض» ظاهری کردن برای فریب مردم پدیده جدیدی است در نظام ولایت بدلی و تقلبی!؟!  از آخوندی که شکل و ظاهر خود را عوض کرده و با ملبس نمودن خود با عبا و عمامه و با گذاشتن ریش بر صورت دین را ببازی گرفته، از روضه خوانی که به معظم بدل شده، از جامعه ای که بزور زندان  و شلاق و فساد و اعدام  بدل به یک جامعه ترسو و مطیع و فاسد شده، از بدل کردن عناوین گوناگون با افزودن القاب عوامفریبی چون اسلامی و مقدس و غیره به آنها، و از صدها عوض بازی  دیگر توسط عوضیهایی چون خبرگان و نخبگان  و سران رژیمی سر تا پا عوضی  همه و همه حکایت از بدلی و عوضی میکنند در جلب کردن توجه مردم به سمت دیگر!   حال این سمت دیگر کدام سمت است اینرا فقط و فقط نماینده بدلی مجلس  عوضیان حراف میداند و بس!