ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

قلم نمی‌شکند

به بهانه کشتار شارلی ابدو

به بهانه کشتار شارلی ابدو

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

  • Behrouz

    بهترنبود که قلمها، گنبد و یا کتاب بانی این همه قساوتها را نشان میکردند؟