Share

عبدی کلانتری: ایجاد هراس در دل ناشران و مسلمان‌هراسی

عبدی کلانتری، نویسنده و جامعه‌شناس

عبدی کلانتری، نویسنده و جامعه‌شناس

نخستین برآیند ترور پاریس، ایجاد هراس در دل ناشران روزنامه و کتاب و اهل رسانه است تا با خودسانسوری به «مقدسات» توهین نکنند مبادا جانشان به خطر افتد. در برابر این تهدید و ترور، همه ما نویسندگان و هنرمندان و روشنفکران «شارلی ابدو» هستیم. باید با چنگ و دندان از آزادی بیان (در هر کجای دنیا که هستیم، شرق یا غرب) دفاع کنیم. این دفاع باید بدون ابهام و دوپهلو سخن گفتن و بدون شرط باشد.

دومین برایند ترور پاریس، (همانند عواقب فتوای آیت الله خمینی برای قتل سلمان رشدی و به قتل رسیدن مترجم کتاب او؛ و همانند برایندهای کشتار یازدهم سپتامبر)، ایجاد فضای امنیتی در کشورهای غربی است که هم تهدیدی است برای آزادی‌ها (از جمله آزادی بیان ما منتقدان برای انتقاد از سیاست‌های خارجی این دولت‌ها)، و هم تحریک افکار عمومی به سمت مهاجرستیزی، اسلام‌هراسی، و نژادپرستی. این فضای ناخوش و ملتهب، باعث می‌شود که احزاب افراطی راست‌گرا و نئونازی در اروپا و آمریکا با حضور مهاجران خاورمیانه و شمال آفریقا، که از دید آنها همه «مسلمان» تلقی می‌شوند، در خاک کشورشان مخالفت بورزند. ائتلاف‌های سیاسی احزاب افراطی راست‌گرا، فضای مساعدی به وجود می‌آورد که این نژادگرایی در رسانه‌های محافظه‌کار هم به شکل تحریک افکار عمومی علیه مهاجران بروز کند. هدف این گروه‌ها، به هیچ وجه انتقاد از خشونت‌گرایی اسلام‌گرایان یا حکومت‌های اسلام‌گرا نیست، بلکه قصدشان کلیشه‌سازی و پلید جلوه ‌دادن اقلیت مسلمان است و گناه مشکلات اقتصادی را به گردن آن‌ها انداختن. این بستر و زمینه، محیطی خطرناک به وجود می‌آورد و آرامش و امنیت و گاه جان اقلیت مسلمان را به مخاطره می‌اندازد. باید، ضمن دفاع بی قید و شرط از آزادی بیان، از به وجود آمدن این فضا و محیط نژادپرستانه در اروپا و آمریکا جلوگیری کرد.

صفحه بعد:

پرتو نوری‌علا: نظامی‌گری، اقدامات امنیتی، و دخالت در آزادی‌های فردی

Share