حاکم شرع مردمی کردستان: مخالفان حقوق اقلیت‌ها در ایران قدرت مطلقه دارند

حسن امینی برخوردها با اهل سنت در ایران را دلسرد کننده می‌داند و می‌گوید: «این همه هزینه برای هفته وحدت کردند اما اجازه ندادند نماز جمعه برگزار شود. این اقدام، تلاش‌های خودشان را بی‌ثمر کرد.»