Share

رمان «کمی بهار» در سال ۱۳۱۲ آغاز می‌شود؛ دو سال پیش از کشف حجاب. اردکان در این رمان صحنه‌ای‌ است که در آن و در قالب یک «ساگای خانوادگی» تاریخ ایران رقم می‌خورد.

KAMIB02خانم پارسی‌پور در این رمان می‌خواهد نشان بدهد که چگونه تحولات زن ایرانی در طول تاریخ، منجر به تحول مردان نیز می‌شود. «کمی بهار» همانطور که به‌تدریج نوشته می‌شود، در «رادیو زمانه» هم به شکل کتاب گویا در اختیار خوانندگان و شنوندگان قرار می‌گیرد.

شماره ۷۴از این مجموعه را می‌توانید بشنوید. خلاصه این بخش چنین است:

نیر از اینکه متینگ به هم خورده بود چندان ناراضى نبود. او دلش نمىخواست در سخنرانى‌اش نام رفیق استالین را ببرد و اکنون دیگر مجبور نبود این کار را بکند. شب با احسان طبرى به گفت‌وگو نشست و در این‌باره نظر او را پرسید. طبرى توضیح داد که رفیق استالین پیشواى کمونیست‌هاى جهان است و انسان فرهیخته کسى است که بتواند بر ناسیونالیسم حاد و تند خود سرپوش بگذارد. براى کمونیست‌ها که جهان‌وطن بودند احترام به یک روس مى‌توانست در اولویت قرار گیرد. نیر اما در مورد مسئله خدا نیز دچار گرفتارى بود. او نمى‌توانست یک دنیاى بدون خدا را مجسم کند. در این‌باره بسیار فکر مى‌کرد و راه حلى نمى‌یافت و…

Share