تولید سالانه «یک میلیون کیلو گوشت از زباله» در تهران

پيام محبی، رئيس جامعه دامپزشکان ايران می‌گويد مصرف گوشت‌های آلوده منجر به سرطان می‌شود.