ارجاع سالانه ۵ میلیون پرونده به سازمان پزشکی قانونی

بیشترین پرونده‌هایی که به سازمان پزشکی قانونی ارجاع می‌شوند، به تصادف‌های رانندگی و نزاع اختصاص دارند. خشونت‌های خیابانی و نزاع هم یک معضل اجتماعی‌ست.