پوتین در قاهره: عقد قرارداد ساخت نخستین نیروگاه هسته‌ای در مصر

در قاهره از پوتین استقبال گرمی شد. مسکو سلاح‌های خود را به قاهره فروخته و اکنون نیز قرارداد ساخت نیروگاه هسته‌ای را بسته تا با دوری مصر از غرب حضورش را در خاورمیانه تقویت کند.