ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

لیوتار: "تعارض" و نقد کلان‌روایت‌ها

دو جستار در توضیح مفهوم "تعارض" و نقد متافیزک اجماع از دید ژان-فرانسوا لیوتار

ژان-فرانسوا لیوتار بزرگ‌ کنید
ژان-فرانسوا لیوتار

دو جستاری را که در این مجموعه می‌خوانید مفهوم "تعارض" در فلسفه ژان-فرانسوا لیوتار را توضیح داده و روشن می‌سازند که لیوتار بر چه پایه‌ای به نقد کلان‌روایت‌های رهایی و متافیزیک اجماع می‌پردازد.

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.