در ایران به ازای هر هزار بیمار، تنها یک پرستار خدمت می‌کند

بی‌توجهی وزارت بهداشت به مطالبات پرستاران موجب شده که این صنف، روز پرستار در ایران را تحریم کنند. وزیر بهداشت در این روز از بحران بودجه و کمبود ۷ هزار پرستار خبر داده است.