شش زندانی کرد سنی اعدام شدند

ساعت ۴ بامداد چهارشنبه ۱۳ اسفند شش زندانی را در زندان رجایی شهر به چوبه دار سپردند. اجساد اعدام‌شدگان را در گورستان بی بی سکینه در کرج به بازماندگانشان تحویل می‌دهند.