ارتباط ناشناخته. ارتباط بدون سانسور. ارتباط برقرار نمی‌شود. سایت اصلی احتمالاً زیر سانسور است. ارتباط با سایت (های) موازی برقرار شد. ارتباط برقرار نمی‌شود. ارتباط اینترنت خود را امتحان کنید. احتمال دارد اینترنت به طور سراسری قطع شده باشد. ادامه مطلب

• شعر زمانه

آدم: ایرج فرشته

و تو شماره‌ی سه‌ای هستی که این سطور را در لغت‌نامه‌ی من، روبه‌روی "آدم" تا بدین‌جا خوانده‌ای

آدم. [دَ] (اِ) هر شماره یکش لغت‌نامه‌ای دارد که مدام دوباره‌خوانی و نویسی‌اش می‌کند. می‌نامد. می‌بالد. می‌نالد. درد می‌خَطَد. بدیع‌ می‌واژد. سره‌ می‌کاود. قافیه‌ می‌بافد. سپیدسار می‌کند. کلکِ‌ مقدسی شکل می‌کند. خامه‌ خالی ‌می‌خُلد. به عناوین مختلف دال‌بازی می‌کند و مدلول‌نمایی. چرا‌چراکنان، کتاب می‌چراند. لغت‌نامه‌اش را فربه می‌کند و به هر شماره دویی که می‌رسد می‌دهد. و لغت‌نامه‌ی شماره‌ی دو را بلندبلند و بی‌صدا می‌خواند. درست تمام آنچه شماره‌ی دو می‌کند. و تو شماره‌ی سه‌ای هستی که این سطور را در لغت‌نامه‌ی من، روبه‌روی "آدم" تا بدینجا خوانده‌ای. و من شماره‌ی چهاری هستم که تمام واژگانم را در انتهای این جمله با لیسی بر رگ‌های ساعدِ شماره‌ی سه‌−به ذکر، زور، زار، ضرب یا طرح‌−تاخت‌ خواهم‌ زد. (قبل از بستن مجلد، رجوع شود به مدخل "لیس".)

نظر بدهید

در پرکردن فرم خطایی صورت گرفته

نظرها

نظری وجود ندارد.